Ons bedrijf is Vca  gecertificeerd.

Ook doen wij opdrachten voor een aantal VvE.

De Glazenwasser uit Leeuwarden bedient bijna geheel Friesland.

Uw bedrijfspand of woning is uw visitekaartje. Nu op zoek naar een glazenwasser.
Een deel uit onze service:
- Glasbewassing, - Luifels en Overkappingen.
- Dakgoten, - Dakkapel en gevelreiniging.
- Reinigen van houten beplating en trespa platen.
- Interieurverzorging, - huisontruiming bij o.a. overlijden.
- Anti spin behandeling. gecertificeerd ongedierte bestrijder.
Vooral na de herfst doen wij weer dakgoten legen wat veel problemen kan voorkomen straks met het water afvoer.

Wij als Glazenwasser in Leeuwarden en omstreken doen glasbewassing in geheel Friesland. Voor een neem dan contact met ons op.  

U kan ook bij ons terecht voor de volgende diensten:

Waarom zou u de ramen laten wassen? het vuil hecht dan meer aan uw glas zodat het moeilijker schoon te maken is. Natuurlijk zijn schone ramen een visitekaartje voor uw bedrijf en woning.

EVM gecertificeerd.

N.C.S.-Leeuwarden
06-30172197

Ons rekening nummer ABN-AMRO bank te Leeuwarden  NL32ABNA0563544570.

Voor het downloaden van onze algemene voorwaarden.

Wij steunen het kngf geleide honden zie onze website.

 

KvK Leeuwarden : 01076659

Glazenwas Service Friesland Aalsum
Glazenwas Service Friesland  Abbega
Glazenwas Service Friesland  Achlum
Glazenwas Service Friesland  Aegum
Glazenwas Service Friesland  Akkrum
Glazenwas Service Friesland  Akmarijp
Glazenwas Service Friesland  Allingawier
Glazenwas Service Friesland  Anjum
Glazenwas Service Friesland  Appelscha
Glazenwas Service Friesland  Arum
Glazenwas Service Friesland  Augsbuurt
Glazenwas Service Friesland  Augustinusga
Glazenwas Service Friesland  Baaiduinen
Glazenwas Service Friesland  Baard (Friesland)
Glazenwas Service Friesland  Baijum
Glazenwas Service Friesland  Bakhuizen
Glazenwas Service Friesland  Bakkeveen
Glazenwas Service Friesland  Balk (Friesland)
Glazenwas Service Friesland  Ballum
Glazenwas Service Friesland  Bantega
Glazenwas Service Friesland  Beers (Friesland)
Glazenwas Service Friesland  Beetgum
Glazenwas Service Friesland  Beetgumermolen
Glazenwas Service Friesland  Beetsterzwaag
Glazenwas Service Friesland  Bergum
Glazenwas Service Friesland  Berlikum
Glazenwas Service Friesland  Birdaard
Glazenwas Service Friesland  Blauwhuis (dorp)
Glazenwas Service Friesland  Blesdijke
Glazenwas Service Friesland  Blessum
Glazenwas Service Friesland  Blija
Glazenwas Service Friesland  Boelenslaan
Glazenwas Service Friesland  Boer (Friesland)
Glazenwas Service Friesland  Boijl
Glazenwas Service Friesland  Boksum
Glazenwas Service Friesland  Bolsward
Glazenwas Service Friesland  Bontebok
Glazenwas Service Friesland  Boornbergum
Glazenwas Service Friesland  Boornzwaag
Glazenwas Service Friesland  Bornwird
Glazenwas Service Friesland  Bozum
Glazenwas Service Friesland  Brantgum
Glazenwas Service Friesland  Breezanddijk
Glazenwas Service Friesland  Britsum
Glazenwas Service Friesland  Britswerd
Glazenwas Service Friesland  Broek (Friesland)
Glazenwas Service Friesland  Broeksterwoude
Glazenwas Service Friesland  Buitenpost
Glazenwas Service Friesland  Buren (Ameland)
Glazenwas Service Friesland  Burgwerd
Glazenwas Service Friesland  Burum
Glazenwas Service Friesland  Cornjum
Glazenwas Service Friesland  Cornwerd
Glazenwas Service Friesland  Damwoude
Glazenwas Service Friesland  De Blesse
Glazenwas Service Friesland  De Hoeve
Glazenwas Service Friesland  De Knipe
Glazenwas Service Friesland  De Tike
Glazenwas Service Friesland  De Veenhoop 
Glazenwas Service Friesland  De Westereen
Glazenwas Service Friesland  De Wilgen
Glazenwas Service Friesland  Dedgum
Glazenwas Service Friesland  Deersum
Glazenwas Service Friesland  Deinum
Glazenwas Service Friesland  Delfstrahuizen
Glazenwas Service Friesland  Dijken
Glazenwas Service Friesland  Dongjum
Glazenwas Service Friesland  Doniaga
Glazenwas Service Friesland  Donkerbroek
Glazenwas Service Friesland  Drachten
Glazenwas Service Friesland  Drachten-Azeven
Glazenwas Service Friesland  Driesum
Glazenwas Service Friesland  Drogeham
Glazenwas Service Friesland  Dronrijp
Glazenwas Service Friesland  Duurswoude
Glazenwas Service Friesland  Eastermar
Glazenwas Service Friesland  Echten
Glazenwas Service Friesland  Edens
Glazenwas Service Friesland  Ee 
Glazenwas Service Friesland  Eernewoude
Glazenwas Service Friesland  Eesterga
Glazenwas Service Friesland  Eestrum
Glazenwas Service Friesland  Elahuizen
Glazenwas Service Friesland  Elsloo (Friesland)
Glazenwas Service Friesland  Engelum
Glazenwas Service Friesland  Engwierum
Glazenwas Service Friesland  Exmorra
Glazenwas Service Friesland  Ferwerd
Glazenwas Service Friesland  Ferwoude
Glazenwas Service Friesland  Finkum
Glazenwas Service Friesland  Firdgum
Glazenwas Service Friesland  Fochteloo
Glazenwas Service Friesland  Follega
Glazenwas Service Friesland  Folsgare
Glazenwas Service Friesland  Formerum
Glazenwas Service Friesland  Foudgum
Glazenwas Service Friesland  Franeker
Glazenwas Service Friesland  Friens
Glazenwas Service Friesland  Frieschepalen
Glazenwas Service Friesland  Gaast
Glazenwas Service Friesland  Gaastmeer
Glazenwas Service Friesland  Garijp
Glazenwas Service Friesland  Gauw
Glazenwas Service Friesland  Genum
Glazenwas Service Friesland  Gerkesklooster
Glazenwas Service Friesland  Gersloot
Glazenwas Service Friesland  Gersloot-Polder
Glazenwas Service Friesland  Giekerk
Glazenwas Service Friesland  Goinga
Glazenwas Service Friesland  Goingahuizen
Glazenwas Service Friesland  Goingarijp
Glazenwas Service Friesland  Gorredijk
Glazenwas Service Friesland  Goutum
Glazenwas Service Friesland  Greonterp
Glazenwas Service Friesland  Grouw
Glazenwas Service Friesland  't Haantje
Glazenwas Service Friesland  Hallum
Glazenwas Service Friesland  Hantum
Glazenwas Service Friesland  Hantumeruitburen
Glazenwas Service Friesland  Hantumhuizen
Glazenwas Service Friesland  Hardegarijp
Glazenwas Service Friesland  Harich
Glazenwas Service Friesland  Harkema
Glazenwas Service Friesland  Harlingen (stad)
Glazenwas Service Friesland  Hartwerd
Glazenwas Service Friesland  Haskerdijken
Glazenwas Service Friesland  Haskerhorne
Glazenwas Service Friesland  Haule
Glazenwas Service Friesland  Haulerwijk
Glazenwas Service Friesland  Heeg
Glazenwas Service Friesland  Heerenveen
Glazenwas Service Friesland  Hemelum
Glazenwas Service Friesland  Hempens
Glazenwas Service Friesland  Hemrik
Glazenwas Service Friesland  Hennaard
Glazenwas Service Friesland  Herbaijum
Glazenwas Service Friesland  Hiaure
Glazenwas Service Friesland  Hichtum
Glazenwas Service Friesland  Hidaard
Glazenwas Service Friesland  Hieslum
Glazenwas Service Friesland  Hijlaard
Glazenwas Service Friesland  Hijum
Glazenwas Service Friesland  Hindeloopen
Glazenwas Service Friesland  Hitzum
Glazenwas Service Friesland  Hogebeintum
Glazenwas Service Friesland  Hollum
Glazenwas Service Friesland  Holwerd
Glazenwas Service Friesland  Hommerts
Glazenwas Service Friesland  Hoornsterzwaag
Glazenwas Service Friesland  Horp
Glazenwas Service Friesland  Houtigehage
Glazenwas Service Friesland  Huins
Glazenwas Service Friesland  Idaard
Glazenwas Service Friesland  Idsegahuizum
Glazenwas Service Friesland  Idskenhuizen
Glazenwas Service Friesland  Idzega
Glazenwas Service Friesland  IJsbrechtum
Glazenwas Service Friesland  Indijk (dorp)
Glazenwas Service Friesland  Irnsum
Glazenwas Service Friesland  It Heidenskip
Glazenwas Service Friesland  Itens
Glazenwas Service Friesland  Janum
Glazenwas Service Friesland  Jellum
Glazenwas Service Friesland  Langedijke
Glazenwas Service Friesland  Langelille
Glazenwas Service Friesland  Langezwaag
Glazenwas Service Friesland  Jorwerd
Glazenwas Service Friesland  Joure
Glazenwas Service Friesland  Jouswier
Glazenwas Service Friesland  Jubbega
Glazenwas Service Friesland  Jutrijp
Glazenwas Service Friesland  Kaard
Glazenwas Service Friesland  Katlijk
Glazenwas Service Friesland  Kimswerd
Glazenwas Service Friesland  Kinnum
Glazenwas Service Friesland  Kloesewier
Glazenwas Service Friesland  Klooster-Lidlum
Glazenwas Service Friesland  Kolderwolde
Glazenwas Service Friesland  Kollum
Glazenwas Service Friesland  Kollumerpomp
Glazenwas Service Friesland  Kollumerzwaag
Glazenwas Service Friesland  Kootstertille
Glazenwas Service Friesland  Kornwerderzand
Glazenwas Service Friesland  Kortehemmen
Glazenwas Service Friesland  Koudum
Glazenwas Service Friesland  Koufurderrige
Glazenwas Service Friesland  Kubaard
Glazenwas Service Friesland  Laaxum
Glazenwas Service Friesland  Landerum
Glazenwas Service Friesland  Langedijke
Glazenwas Service Friesland  Langelille
Glazenwas Service Friesland  Langezwaag
Glazenwas Service Friesland  Langweer
Glazenwas Service Friesland  Leeuwarden
Glazenwas Service Friesland  Legemeer 
Glazenwas Service Friesland  Lekkum 
Glazenwas Service Friesland  Lemmer 
Glazenwas Service Friesland  Lichtaard 
Glazenwas Service Friesland  Lies 
Glazenwas Service Friesland  Lioessens 
Glazenwas Service Friesland  Lions 
Glazenwas Service Friesland  Lippenhuizen 
Glazenwas Service Friesland  Loijnga 
Glazenwas Service Friesland  Lollum 
Glazenwas Service Friesland  Longerhouw 
Glazenwas Service Friesland  Luinjeberd 
Glazenwas Service Friesland  Lutkewierum 
Glazenwas Service Friesland  Luxwoude 
Glazenwas Service Friesland  Makkinga 
Glazenwas Service Friesland  Makkum 
Glazenwas Service Friesland  Mantgum 
Glazenwas Service Friesland  Marrum 
Glazenwas Service Friesland  Marssum 
Glazenwas Service Friesland  Menaldum 
Glazenwas Service Friesland  Metslawier 
Glazenwas Service Friesland  Midlum 
Glazenwas Service Friesland  Midsland 
Glazenwas Service Friesland  Miedum 
Glazenwas Service Friesland  Mildam 
Glazenwas Service Friesland  Minnertsga 
Glazenwas Service Friesland  Mirns 
Glazenwas Service Friesland  Moddergat 
Glazenwas Service Friesland  Molenend 
Glazenwas Service Friesland  Molkwerum 
Glazenwas Service Friesland  Morra 
Glazenwas Service Friesland  Munnekeburen 
Glazenwas Service Friesland  Munnekezijl 
Glazenwas Service Friesland  Nes 
Glazenwas Service Friesland  Niawier 
Glazenwas Service Friesland  Nieuwebrug 
Glazenwas Service Friesland  Nieuwehorne 
Glazenwas Service Friesland  Nieuweschoot 
Glazenwas Service Friesland  Nij Altoenae
Glazenwas Service Friesland  Nij Beets
Glazenwas Service Friesland  Nijeberkoop 
Glazenwas Service Friesland  Nijega 
Glazenwas Service Friesland  Nijehaske 
Glazenwas Service Friesland  Nijeholtpade 
Glazenwas Service Friesland  Nijeholtwolde 
Glazenwas Service Friesland  Nijelamer 
Glazenwas Service Friesland  Nijemirdum 
Glazenwas Service Friesland  Nijetrijne 
Glazenwas Service Friesland  Nijhuizum 
Glazenwas Service Friesland  Nijland 
Glazenwas Service Friesland  Noordbergum 
Glazenwas Service Friesland  Noordwolde 
Glazenwas Service Friesland  Oenkerk 
Glazenwas Service Friesland  Offingawier 
Glazenwas Service Friesland  Oldeberkoop 
Glazenwas Service Friesland  Oldeboorn 
Glazenwas Service Friesland  Oldeholtpade 
Glazenwas Service Friesland  Oldeholtwolde 
Glazenwas Service Friesland  Oldelamer 
Glazenwas Service Friesland  Oldeouwer 
Glazenwas Service Friesland  Oldetrijne 
Glazenwas Service Friesland  Olterterp 
Glazenwas Service Friesland  Oosterbierum 
Glazenwas Service Friesland  Oosterend 
Glazenwas Service Friesland  Oosterlittens 
Glazenwas Service Friesland  Oostermeer 
Glazenwas Service Friesland  Oosternijkerk 
Glazenwas Service Friesland  Oosterstreek 
Glazenwas Service Friesland  Oosterwierum 
Glazenwas Service Friesland  Oosterwolde 
Glazenwas Service Friesland  Oosterzee 
Glazenwas Service Friesland  Oosthem 
Glazenwas Service Friesland  Oostrum 
Glazenwas Service Friesland  Opeinde 
Glazenwas Service Friesland  Oppenhuizen 
Glazenwas Service Friesland  Opsterland
Glazenwas Service Friesland  Oranjewoud 
Glazenwas Service Friesland  Oude Leije
Glazenwas Service Friesland  Oudebildtzijl 
Glazenwas Service Friesland  Oudega 
Glazenwas Service Friesland  Oudehaske 
Glazenwas Service Friesland  Oudehorne 
Glazenwas Service Friesland  Oudemirdum 
Glazenwas Service Friesland  Oudeschoot 
Glazenwas Service Friesland  Oudkerk 
Glazenwas Service Friesland  Oudwoude 
Glazenwas Service Friesland  Ouwsterhaule 
Glazenwas Service Friesland  Ouwster-Nijega 
Glazenwas Service Friesland  Paesens 
Glazenwas Service Friesland  Parrega 
Glazenwas Service Friesland  Peins 
Glazenwas Service Friesland  Peperga 
Glazenwas Service Friesland  Piaam 
Glazenwas Service Friesland  Pietersbierum 
Glazenwas Service Friesland  Pingjum 
Glazenwas Service Friesland  Poppingawier 
Glazenwas Service Friesland  Raard 
Glazenwas Service Friesland  Rauwerd 
Glazenwas Service Friesland  Ravenswoud 
Glazenwas Service Friesland  Reitsum 
Glazenwas Service Friesland  Ried 
Glazenwas Service Friesland  Rien 
Glazenwas Service Friesland  Rijperkerk 
Glazenwas Service Friesland  Rinsumageest 
Glazenwas Service Friesland  Rohel 
Glazenwas Service Friesland  Roodhuis 
Glazenwas Service Friesland  Roodkerk 
Glazenwas Service Friesland  Roordahuizum 
Glazenwas Service Friesland  Rotstergaast 
Glazenwas Service Friesland  Rotsterhaule 
Glazenwas Service Friesland  Rottevalle 
Glazenwas Service Friesland  Rottum 
Glazenwas Service Friesland  Ruigahuizen 
Glazenwas Service Friesland  Sandfirden 
Glazenwas Service Friesland  Schalsum 
Glazenwas Service Friesland  Scharnegoutum 
Glazenwas Service Friesland  Scharsterbrug 
Glazenwas Service Friesland  Scherpenzeel 
Glazenwas Service Friesland  Schettens 
Glazenwas Service Friesland  Schiermonnikoog
Glazenwas Service Friesland  Schingen 
Glazenwas Service Friesland  Schraard 
Glazenwas Service Friesland  Sexbierum 
Glazenwas Service Friesland  Siegerswoude 
Glazenwas Service Friesland  Sijbrandaburen 
Glazenwas Service Friesland  Sijbrandahuis 
Glazenwas Service Friesland  Sint Annaparochie
Glazenwas Service Friesland  Sint Jacobiparochie 
Glazenwas Service Friesland  Sint Nicolaasga
Glazenwas Service Friesland  Sintjohannesga 
Glazenwas Service Friesland  Slappeterp 
Glazenwas Service Friesland  Slijkenburg 
Glazenwas Service Friesland  Sloten 
Glazenwas Service Friesland  Smalle 
Glazenwas Service Friesland  Smallebrugge 
Glazenwas Service Friesland  Snakkerburen 
Glazenwas Service Friesland  Sneek 
Glazenwas Service Friesland  Snikzwaag 
Glazenwas Service Friesland  Sondel 
Glazenwas Service Friesland  Sonnega 
Glazenwas Service Friesland  Spanga 
Glazenwas Service Friesland  Spannum 
Glazenwas Service Friesland  Stavoren 
Glazenwas Service Friesland  Steggerda 
Glazenwas Service Friesland  Stiens 
Glazenwas Service Friesland  Striep 
Glazenwas Service Friesland  Stroobos 
Glazenwas Service Friesland  Suameer 
Glazenwas Service Friesland  Suawoude 
Glazenwas Service Friesland  Surhuisterveen 
Glazenwas Service Friesland  Surhuizum 
Glazenwas Service Friesland  Swichum 
Glazenwas Service Friesland  Teerns 
Glazenwas Service Friesland  Ter Idzard 
Glazenwas Service Friesland  Terband 
Glazenwas Service Friesland  Terhorne 
Glazenwas Service Friesland  Terkaple 
Glazenwas Service Friesland  Ternaard 
Glazenwas Service Friesland  Teroele 
Glazenwas Service Friesland  Terschelling
Glazenwas Service Friesland  Terwispel 
Glazenwas Service Friesland  Terzool 
Glazenwas Service Friesland  Tieke 
Glazenwas Service Friesland  Tietjerk 
Glazenwas Service Friesland  Tijnje 
Glazenwas Service Friesland  Tirns 
Glazenwas Service Friesland  Tjalhuizum 
Glazenwas Service Friesland  Tjalleberd 
Glazenwas Service Friesland  Tjerkgaast 
Glazenwas Service Friesland  Tjerkwerd 
Glazenwas Service Friesland  Triemen 
Glazenwas Service Friesland  Twijzel 
Glazenwas Service Friesland  Twijzelerheide 
Glazenwas Service Friesland  Tzum 
Glazenwas Service Friesland  Tzummarum 
Glazenwas Service Friesland  Uitwellingerga 
Glazenwas Service Friesland  Ureterp 
Glazenwas Service Friesland  Veenklooster 
Glazenwas Service Friesland  Veenwouden 
Glazenwas Service Friesland  Vegelinsoord 
Glazenwas Service Friesland  Vlieland
Glazenwas Service Friesland  Vrouwenparochie 
Glazenwas Service Friesland  Waaksens 
Glazenwas Service Friesland  Wanswerd 
Glazenwas Service Friesland  Warfstermolen 
Glazenwas Service Friesland  Warga 
Glazenwas Service Friesland  Warns 
Glazenwas Service Friesland  Warstiens 
Glazenwas Service Friesland  Wartena 
Glazenwas Service Friesland  Waskemeer 
Glazenwas Service Friesland  Weidum 
Glazenwas Service Friesland  Welsrijp 
Glazenwas Service Friesland  Westergeest 
Glazenwas Service Friesland  Westhem 
Glazenwas Service Friesland  Westhoek 
Glazenwas Service Friesland  Wetsens 
Glazenwas Service Friesland  Wier 
Glazenwas Service Friesland  Wierum 
Glazenwas Service Friesland  Wieuwerd 
Glazenwas Service Friesland  Wijckel 
Glazenwas Service Friesland  Wijnaldum 
Glazenwas Service Friesland  Wijnjewoude 
Glazenwas Service Friesland  Wijns 
Glazenwas Service Friesland  Wijtgaard 
Glazenwas Service Friesland  Winsum 
Glazenwas Service Friesland  Wirdum 
Glazenwas Service Friesland  Witmarsum 
Glazenwas Service Friesland  Wolsum 
Glazenwas Service Friesland  Wolvega 
Glazenwas Service Friesland  Wommels 
Glazenwas Service Friesland  Wons 
Glazenwas Service Friesland  Workum 
Glazenwas Service Friesland  Woudsend 
Glazenwas Service Friesland  Wouterswoude 
Glazenwas Service Friesland  Ypecolsga 
Glazenwas Service Friesland  Zandhuizen 
Glazenwas Service Friesland  Zurich 
Glazenwas Service Friesland  Zwaagwesteinde 
Glazenwas Service Friesland  Zwagerbosch 
Glazenwas Service Friesland  Zweins