Spinbestrinding  doen wij het meest in de plaatsen . Gorredijk  |Franeker |  Frjentsjer |  Nes fr | Begum  | Techum | Menaldum | Tietjerk | Zuiderburen | Sint Annaparochie | stiens | leeuwarden | Giekerk | wirdum | Berlikum | Akkrum | Grouw | Goutum | Beetsterzwaag | Tijnje | Burgum | Oosterwolde  | Drachten | Heerenveen | Sint Jacobiparochie | Wartena | Werga | Bolsward | Boalsert | Hardegarijp

Contact 

Uw huis Spin vrij vanaf €50,00

Het spinvrij maken van U woning , bedrijf enz.
Wat is het probleem met spinnen?

Al op jonge leeftijd komen we in aanraking met spinnen en hun web. Spinnen komen in Nederland voor en in vele soorten. Voor velen van ons zijn spinnen zeer beangstigend. De in Nederland en Belgi� voorkomende soorten zijn echter niet gevaarlijk voor de mens. Sommige grotere soorten kunnen wel bijten  maar de meeste soorten komen niet door onze huid heen. Zelfs als dat wel gebeurt, is het gif van deze soorten niet zo sterk dat er meer optreedt dan een rood plekje. Spinnen zijn dus niet gevaarlijk maar wel vervelend bij woning, caravan, boot etc. en  bedrijf. Ongewild een hap spinrag in uw mond hebben komt U waarschijnlijk bekend voor en is niet echt lekker. Spinnen voeden zich onder andere met muggen en andere insecten die op de verlichting op en rond ons huis of bedrijf afkomen. Kijk maar eens goed naar de verlichting rond uw huis. De spin heeft er vaak een mooi web gespannen. Met dit web worden muggen en andere insecten gevangen en daarna door de spin opgegeten. Dit brengt uitwerpselen met zich mee die samen met het spinrag het aanzicht van ons huis boot caravan bedrijf ontsieren. De uitwerpselen zijn tevens slecht voor uw schilderwerk vanwege het zuur wat in de uitwerpselen aanwezig is. Een behandeling is dus ook beter voor uw schilderwerk.

Voor Prijzen  zie verder op de pagina. of direct uw

Naar ons Product

Home          Het product          Onze prijzen          Overige info          Ander ongedierte