Voor een Glazenwasser in Leeuwarden, Friesland  mail ons.
Glazenwasser in Friesland  wij doen de volgend woonplaatsen.  Nes fr | Techum | Menaldum | Tietjerk | Zuiderburen | Sint Annaparochie | stiens | leeuwarden | Giekerk | wirdum | berlikum | Akkrum | Grouw | Goutum | beetsterzwaag | Tijnje | Burgum | Gorredijk | Oosterwolde  | Drachten | Heerenveen | Sint Jacobiparochie |
     

Wij zijn opzoek voor in het voorjaar naar een glazenwasser, een zzp'er of via oproepbasis gemiddeld  20 uur per week. voor de maanden mei, juni en juli 2019

Mocht u belangstelling hebben neem dan contact op via ons contact formulier.