Voor een Glazenwasser in Leeuwarden, Friesland  mail ons.
Glazenwasser in Friesland  wij doen de volgend woonplaatsen.  Nes fr | Techum | Menaldum | Tietjerk | Zuiderburen | Sint Annaparochie | stiens | leeuwarden | Giekerk | wirdum | berlikum | Akkrum | Grouw | Goutum | beetsterzwaag | Tijnje | Burgum | Gorredijk | Oosterwolde  | Drachten | Heerenveen | Sint Jacobiparochie |
 

Wij als NCS Glazenwasser steunen de kngf geleidehonden.

Mocht u samen met ons dit ook willen doen kan dat altijd door een extra bijdrage.

Bij ons in te leveren zoals: Oude mobieltjes, lege inktpatronen en plastiek doppen die ten goede komen van de kngf geleidehonden. Voor meer informatie kan u ons gerust mailen.

Klik op de foto om naar de kngf te gaan.