Voor een Glazenwasser in Leeuwarden, Friesland  mail ons.
Glazenwasser in Friesland  wij doen de volgend woonplaatsen.  Nes fr | Techum | Menaldum | Tietjerk | Zuiderburen | Sint Annaparochie | stiens | leeuwarden | Giekerk | wirdum | berlikum | Akkrum | Grouw | Goutum | beetsterzwaag | Tijnje | Burgum | Gorredijk | Oosterwolde  | Drachten | Heerenveen | Sint Jacobiparochie |
 

Wij als NCS Glazenwasser steunen de kngf geleidehonden.

Mocht u samen met ons dit ook willen doen kan dat altijd door een extra bijdrage.

Bij ons in te leveren zoals: Oude mobieltjes, lege inktpatronen en plastiek doppen die ten goede komen van de kngf geleidehonden. Voor meer informatie kan u ons gerust mailen.

 

Doppenactie KNGF Geleidehonden Nederland
 

Graag hier klikken om lid te worden

Doppen sparen voor de kngf

 

Glazenwasser N.C.S. Leeuwarden

 

 

 

Klik op de foto om naar de doppen actie kngf te gaan.