Voor een Glazenwasser in Leeuwarden, Friesland  mail ons.
Glazenwasser in Friesland  wij doen de volgend woonplaatsen.  Nes fr | Techum | Menaldum | Tietjerk | Zuiderburen | Sint Annaparochie | stiens | leeuwarden | Giekerk | wirdum | berlikum | Akkrum | Grouw | Goutum | beetsterzwaag | Tijnje | Burgum | Gorredijk | Oosterwolde  | Drachten | Heerenveen | Sint Jacobiparochie |
  Wat kost een glazenwasser  voor informatie  ga naar het contact formulier en vraag  prijsopgave.  
 

Wij verzorgen nu ook hulp in de huishouding.

U kunt om verschillende redenen behoefte hebben aan een huishoudelijke hulp. U kunt bij ons terecht als u het zelf te druk hebt voor het uitvoeren van bepaalde taken in het huishouden, of een zwangerschap dat het tijdelijk niet mogelijk maakt. Maar ook door medische redenen kan het zijn voor het bijhouden van uw huishoudelijk werk. Zodat het huishouden voor het gezin minder belastend is. 

U kunt via ons contact formulier een huishoudelijke hulp aanvragen.

Gratis uw

Glazenwas Service Friesland  doet deze serve ook en mail dan naar Glazenwas Service Friesland